Vicharanche Chandane: Lekhsangraha (Paperback)

Vicharanche Chandane: Lekhsangraha By Yashendra Kshirsagar Cover Image

Vicharanche Chandane: Lekhsangraha (Paperback)

$13.99


Usually Ships in 1-5 Days

Best Seller by Limca Awarded Author

विचारांचे चादणे या लेखसंग्रहात थोर, समाजसुधारक महापुरुषांबद्दल आपले विचार मांडले आहेत. तसेच बर्याच सामाजिक विषयांवर लेखन केले आहे. समाज जीवन जगताना लागणारे महत्त्वाचे विचार व संस्कारांबद्दल हे पुस्तक मदत करते.


Product Details ISBN: 9788195387014
ISBN-10: 8195387012
Publisher: Adhyaya Books House
Publication Date: February 19th, 2022
Pages: 112
Language: Marathi